Edukacja to obecnie bardzo gorący temat, o którym mówi się w różnych kontekstach. Jednym z ciekawych jest ten, który dotyczy przedmiotów, których uczą się młodzi ludzie. Choć w najbliższym czasie z pewnością nie zmienią się one diametralnie, to obecny rozwój świata wymaga, aby młode osoby uczono w szkole nowych rzeczy. Czasami nieśmiałe próby wprowadzenia nowych przedmiotów są niewystarczające lub kończą się niepowodzeniem. W tym tekście przedstawiamy propozycje najciekawszych przedmiotów, które byłyby bardzo interesującą alternatywą dla tych tradycyjnych i które, dostarczyłyby przydatnej wiedzy młodym osobom.

Wiedza o zdrowym żywieniu

Pierwszym nowym przedmiotem, który byłby niezwykle korzystny, jest wiedza o żywieniu. Obecnie na rynku znajduje się bardzo wiele niskojakościowej żywności, a sam sposób żywienia jest niewłaściwy u wielu osób. Spożywanie produktów niewłaściwych doprowadza rocznie wiele milionów osób do ciężkich chorób oraz jest odpowiedzialne za pogorszenie się ogólnej kondycji społeczeństwa. Osoby, które wchodzą w dorosłe życie, nie mają tak szerokiej wiedzy, jak osoby prowadzące już zdrowy i świadomy tryb życia. Przeważnie młode osoby bombardowane reklamami fast foodów nie mają skąd brać wzorów oraz nie znają innego sposobu żywienia się. Nawet kilka godzin miesięcznie takich lekcji z pewnością pomogłoby wyrobić wśród młodych ludzi zdrowe nawyki oraz zapobiec nieodpowiedniemu żywieniu się. Młodzież w szkołach dokładnie poznałaby na takich lekcjach procesy produkcji żywności, elementy, na jakie należy zwracać podczas wyrobu żywności czy nauczyłyby się zdrowo gotować. Z pewnością wiedza taka byłaby praktycznie wykorzystywana i wpływałaby na zdrowie oraz fizyczną kondycję młodych osób.

Finanse praktyczne

Drugim przedmiotem, który idealnie wpisywałby się w aktualną sytuację na świecie, są finanse praktyczne. Choć obecnie w szkołach możemy zauważyć przedmioty podobne do finansów typu “ekonomia” itp. dostarczają one młodym osobom wiedzę teoretyczną oraz ogólną np. o rodzajach spółek czy strukturze ekonomicznej państwa. Przedmiot, jakim byłyby “finanse praktyczne” uczyłyby młode osoby tematyki finansowej, która otacza nas dookoła i wiadomości aktualnych, które mogliby wykorzystywać po wyjściu ze szkoły. Z pewnością korzystne byłoby nauczenie młodych ludzi zakupu i wymiany walut, obsługi portfeli elektronicznych czy edukacja o walutach wirtualnych oraz płatnościach internetowych. Bardzo ważne byłoby też pokazanie uczniom jak założyć konto w banku, na co zwracać uwagę oraz jak tworzyć budżet domowy i go prowadzić. Niezwykle ważną wiedzą, która obecnie nie jest poruszana, są kredyty, pożyczki i odpowiedzialne zadłużanie się. Wiele osób opuszczających szkoły średnie nie ma pojęcia o działaniu pożyczek, chwilówek oraz nie wie jak bezpiecznie zarządzać swoimi finansami. To wszystko doprowadza do zadłużeń, konsumpcyjnego trybu życia czy problemów finansowych.

Podróżowanie i przemieszczanie się

Kolejnym przedmiotem, który byłby strzałem w 10 i przyniósłby wiele korzyści młodym osób, jest podróżowanie i przemieszczanie się po świecie. Obecnie granice są otwarte, a podróżowanie po całym świecie niezwykle proste. Podstawy programowe nie uwzględniają tego i nie uczą młodych osób nic, co dotyczy praktycznego przemieszczania się czy życia za granicą. Wiele młodych osób przeżywa szok, kiedy znajduje się w innym państwie czy innej kulturze i musi samodzielnie nauczyć się w niej funkcjonować. Na przedmiocie dotyczącym podróżowania i przemieszczania się młodzi ludzi uczyliby się praktycznego podróżowania samolotami, o procesie wizowym, paszportowym, zasadach panujących w różnych środkach komunikacji czy o kulturze panującej w różnych częściach świata. Dzięki temu młode osoby posiadające wiedzę teoretyczną, znacznie prościej będą mogły podróżować po całym świecie, nie będąc narażeni na zagubienie czy nieświadome łamanie prawa. Nauka podróżowania i przemieszczania się z pewnością wpłynęłaby na większy poziom wiedzy i zachęcała młode osoby do osobistego odwiedzenia świata oraz poszerzania horyzontów. Wiele młodych osób właśnie z powodu braku wiedzy na ten temat boi się osobiście sprawdzić, jak żyje się w innych państwach lub jak wygląda świat w innych kulturach, co nie jest pozytywne dla społeczeństwa.

Różnice kulturowe

Otwartość granic i możliwość podróżowania po świecie to również coraz częstsze stykanie się z osobami pochodzącymi z innych kontynentów i kultur. Obecnie wiedza na ten temat nie jest poruszana w szkołach zbyt często. Zdecydowanie warto jednak wiedzieć przynajmniej podstawowe informacje o różnych grupach etnicznych i kulturowych, z którymi spotkać możemy się wszędzie. Wiedza taka zapobiegłaby niezręcznym sytuacjom, gdyż w wielu przypadkach nawet przyjacielski gest może oznaczać coś obraźliwego dla drugiej osoby. Jeśli młodzi ludzie wiedzieliby nieco więcej na temat innych ludzi z różnych części świata, dużo prościej mogliby z nimi nawiązywać kontakt, pracować czy funkcjonować w jednym środowisku. Wiedza tak jest powszechna, ale z wielu względów nie jest przekazywana. Może to owocować nieporozumieniami lub prowadzić do spornych sytuacji, w których poprzez niewiedzę możemy źle oceniać inne osoby.

Troska o lokalną “ojczyznę”

Edukacja to również nauka o lokalnej ojczyźnie, której obecnie brakuje w szkolnictwie. Wiele osób nie szanuje swojego miasta lub otoczenia, a następnie nie dba o niego jako osoby dorosłe czy wręcz ucieka z danej miejscowości. Rozważając hipotetycznie wprowadzenie nowych przedmiotów szkolnych, należy zwrócić uwagę na edukację o naszym najbliższym terenie. Na lekcjach takich młode osoby mogłyby poznawać historię danego miejsca, ludzi, którzy odznaczyli się pozytywnie w jego rozwoju czy o możliwościach, jakie oferuje lokalna ojczyzna. Przy takiej edukacji, znacznie łatwiej zaszczepić szacunek do danego miejsca u młodzieży i sprawić, że samodzielnie zacznie ona o nie dbać oraz będzie chciała pozostać w tej społeczności. Na takich przedmiotach młode osoby mogłyby również organizować lokalne inicjatywy, zmieniać swoją lokalną ojczyznę oraz dostosować ją do swoich preferencji. Z pewnością zaowocowałoby to większym przywiązaniem do sowiej miasta rodzinnego oraz jego poszanowaniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here