Konsumenci coraz częściej korzystają z przysługujących im praw. Świadomość prawna społeczeństwa sukcesywnie rośnie, co sprawia, że powstaje coraz więcej sporów z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Taka tendencja wydaje się być prawidłowa, bowiem każdy korzysta z odpowiednich uprawnień, jakie przewidują przepisy prawa. Każdemu z nas z pewnością zdarzyło się kupić towar, który nie był w pełni zgodny z oczekiwaniami. W wielu przypadkach wystarczające jest wniesienie umotywowanych zastrzeżeń, aby w bardzo szybkim czasie odzyskać pieniądze.

Jeżeli jednak przedsiębiorca upiera się przy swoim zdaniu, może okazać się konieczne wytoczenie powództwa w sądzie. Istnieją jednak mechanizmy, dzięki którym możliwe jest obejście tej drogi. W każdym powiecie działa powiatowy rzecznik praw konsumentów. Organ ten ma za zadanie chronić klientów indywidualnych przez bezprawnymi działaniami, jakich dopuszczają się niektórzy przedsiębiorcy. Postępowanie przed rzecznikiem jest dwuinstancyjne, co sprawia, że każdy konsument może w sposób skuteczny negocjować swoje prawa – jeszcze przed wytoczeniem ewentualnej sprawy w sądzie.

Niewielu ludzi zastanawia jeszcze, czy można zwrócić towar i oczekiwać zwrotu gotówki z tego tytułu. Na ogół każdy z nas już wie, iż można skorzystać z umownego prawa odstąpienia. Oznacza ono, że w przypadku, gdy towar został zakupiony przez internet, można go z powodzeniem zwrócić przed upływem czternastu dni od daty transakcji.

Dokonuje się tego poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przedsiębiorcy

W tym celu w zupełności wystarczające jest napisanie stosownej wiadomości e-mail. Nie jest przy tym konieczne jakiekolwiek motywowanie wniosku – wystarczy wskazać, że towar nie jest zgodny z oczekiwaniami. W takiej sytuacji niezbędne jest jednak wydanie zakupionej rzeczy w stanie niepogorszonym. Oczywiście można jej używać, jednakże jeżeli powstały wady, za które odpowiedzialny jest konsument, niezbędne będzie ich usunięcie. Dobrze jest pamiętać o tym, iż nie każdy towar można z powodzeniem zwrócić przy użyciu wskazanej metody.

zakupy

Tytułem przykładu, płyty CD z nagraniami konkretnych zespołów, jak również towary przeznaczone do ściśle osobistego użytku nie podlegają zwrotowi na tej podstawie. W ich przypadku niezbędne jest skorzystanie z jednej z innych dróg – z rękojmi za wady fizyczne i prawne lub z gwarancji.

Pierwsza z omawianych instytucji regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Każda osoba, która zakupiła w danym sklepie towar, ma prawo ją oddać. Konieczne jest jednak wskazanie, jakie ma ona wady i uniemożliwiają jej normalne i racjonalne używanie przez konsumenta. Typową wadą fizyczną jest na przykład zakrzywienie w obrębie ostrza noża.

Natomiast wady prawne są bezpośrednio związane z niemożnością korzystania z przedmiotu jak właściciel. Może to być na przykład zastaw rejestrowy na zakupionym pojeździe. Trzeba jednak wskazać, że jedynie w sytuacji, gdy konsument nie został o takiej wadzie uprzednio poinformowany, może on skorzystać z omawianego uprawnienia. Przedsiębiorca musi – wedle swojego wyboru – albo naprawić rzecz albo oddać pieniądze, które konsument wydał na zakupy u niego. Takich uprawnień można dochodzić w przeciągu dwóch lat od daty transakcji.

galeria handlowa

Instytucją równoległą obok rękojmi jest oczywiście gwarancja

Należy mieć jednak na uwadze, iż nie ma ona oparcia ustawowego i wynika jedynie z umowy. Na szczęście jednak producenci udzielają nawet kilkuletniej gwarancji na poszczególne produkty. Aby skutecznie dochodzić uprawnień z tego tytułu, niezbędne jest posiadanie karty gwarancyjnej. Należy w niej opisać wszelkie ubytki, jakie posiada produkt.

Następnie producent podejmuje decyzję uznaniową w zakresie naprawienia szkody, jaką poniósł jego interesant. Najczęściej w takim przypadku dochodzi do wymiany danej rzeczy na nową, która jest całkowicie pozbawiona wad. W sytuacjach, gdy produkt ma znaczną wartość, sprzedawca często go serwisuje na własny koszt i oddaje klientowi. Natomiast rzadko, korzystając z gwarancji, konsument otrzymuje zwrot pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here